Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2023-01-19

POMS – Nationell förening för habiliteringspsykologer inom Sveriges Psykologförbund

Föreningens uppgift är att:

  • Stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen
  • Följa och stimulera sådant utvecklingsarbete som berör funktionshinder
  • Bedriva upplysningsverksamhet utåt och verka för utbildning av olika slag inom ämnet psykologi, särskilt med anknytning till funktionshinder
  • Aktivt verka för samarbete med olika personalkategorier inom eller med anknytning till verksamhetsområdet
  • Stimulera till kontakt mellan medlemmarna
  • Såsom förbundsstyrelsens beredningsorgan på uppdrag genomföra utredningar, avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor som berör funktionshinder i allmänhet och psykologer inom habiliteringen i synnerhet
  • På uppdrag av förbundsstyrelsen företräda Sveriges Psykologförbund utåt eller ta beslut i enskilda frågor respektive ärenden
  • Etablera kontakter med andra intresseföreningar med arbetsuppgifter inom fältet
  • Bidra till intern informationsspridning om nya verksamhetsformer, forskningsresultat, nomineringar, intressanta böcker och artiklar samt erfarenheter från studieresor m.m.

Styrelse

Postadress POMS – Nationell förening för habiliteringspsykologer inom Sveriges Psykologförbund
c/o Maria Fritzell

Tullgårdsgatan 26

116 68 Stockholm

 

E-post: poms@poms.nu

 

Ordförande
remissansvarig
Karin Settergren

Verksamhetsutvecklare Habiliteringsverksamheten

Region Sörmland. Specialist i funktionshindrens psykologi.

 

Vice ordförande

Mirjam Schiessling

Habiliteringscentrum, Köping

 

Kassör Maria Fritzell

Habiliteringscenter Tullinge, Stockholm

 
Sekreterare Elin Eriksson West

Habiliteringen vuxna, Jönköping

 

Ledamot Rut Kreku

Habiliteringen i Tierp

 

Konferensansvar delas av styrelsen
   
Revisor Lasse Banksjö
 
Revisorsuppleant Pia Åkerlund
 
Valberedning Anna Åkerlund, Frida Ekbom Lodin och Magnus Ivarsson

 

Stadgar

Föreningens stadgar (pdf).

 

 

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu