Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2021-02-19

Länkar

Myndigheter

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Diskrimineringsombudsmannen

Socialstyrelsen. Funktionshinder (NYA!)

 

Organisationer

Handikappförbundens samordningsorgan (HSO)

Inclusion Europe – Respekt, Solidaritet, Delaktighet för personer med Utvecklingsstörning. Inclusion Europe är en ideell organisation, som arbetar för att tillgodose människor med intellektuella funktionshinder och deras familjer deras rättigheter och intressen i Europa.

 

Kunskapscentrum

Hjälpmedelsinstitutet (HI)

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser

Ågrenska

Autismforum.se

Handikappupplysningen

Habilitering.nu

Infoteket om funktionshinder - Här webbplatsen hittar du tips om litteratur och kurser, faktatexter om funktionshinder mm.

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt - kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Forum Funktionshinder som är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, utbildning och andra arrangemang. Vi finns till för alla som bor eller arbetar i Stockholms län och är intresserad av funktionshindersfrågor. Här kan du låna böcker, hämta informationsmaterial och ställa frågor. Det går också bra att bara sitta ner, läsa något och ta en fika.

Klara Mera - Center för kognitivt stöd

 

Nationella föreningar

Svenska OCD-förbundet Ananke

Riksföreningen Autism

FUB

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Riksföreningen Hjärnkraft

SÄRNÄT Särskolans nätverk i Sverige

Svenska Downföreningen

SHIA – Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening

ADHD-NÄTVERKET - nationellt nätverk för yrkesverksamma inom klinisk verksamhet och forskning med fokus på vuxna med ADHD

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer

 


Forskning

Avhandlingar

Stiftelsen Ala

Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionsstörningar - KIND

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet

Forum Funktionshinder

Institutet för Handikappvetenskap - Linköpings och Örebro universitet - Forskning och forskarutbildning i handikappvetenskap

Centrum för rehabiliteringsteknisk forskning vid Lunds tekniska högskola

HAREC

Design för välbefinnande

Svenska kommittén för Rehabilitation International

Forsa personer verksamma inom eller intresserade av forskning i socialt arbete

NSH - Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - En nordisk institution inom Nordiska ministerrådet - Sekretariat för Nordiska Handikappolitiska Rådet.

 

Övriga

Viktiga resurser för personer med funktionsnedsättning, på Konsument.se

INTRA ges ut av Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus vars ändamål är att verka för ökad information om resultatet av forskning, metodutveckling och samhällets insatser beträffande utvecklingsstörda personer och andra med närliggande problematik.
INTRA är en prenumerattidskrift som utkommer fyra gånger per år.

Syskonkompetens. En mötesplats på nätet om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Webbplatsen är en del av projektet "Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon".

Aspergercenter

Forum för omsorg

Stockholmskooperativet för Independent Living (STIL)

NeuroNätet ett neuropsykiatriskt forum

Forum - Kvinnor och funktionshinder

Handikapphistoriska föreningen

Sveriges Psykologförbund

IHPU Psykologiutbildarna

Funktionshinder.se. Denna sajt är tänkt som en mötesplats, diskussionsforum och kunskapsbank för alla som är intresserade av funktionshinder.

Etik i socialtjänsten. Här kan du söka diskussioner, juridiska aspekter och en kortfattad slutsats kopplat till etiska frågeställningar. Frågorna har inkommit till Socialstyrelsens råd för etiska frågor. Svaren visar ledamöternas uppfattning, inte Socialstyrelsens.

 

Internationella länkar

Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap

Danska föreningen för psykiatri och utvecklingshämning

Stiftelsen SOR - Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemming

The Tavistock Institute

British Institute of Learning Disabilities

An Association for persons with developmental disabilities and mental health needs

European Academy of Childhood Disability

The Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders

International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID)

AAID, American Association on Intellectual and Developmental Disabilities

The Big Tree learning disability portal

Floortime Foundation: Reaching Beyond Autism

Down Syndrome Research Foundation

Deutsche Gesellschaft für seelische Gesundheit bei Menschen mit geistiger Behinderung

The Centre for Disability Studies is an international centre of excellence, located at the University of Leeds, UK

Mencap - The UK's leading learning disability charity

Eurlyaid - European Association on Early Intervention (EAEI)

The Estia Centre is a training, research and development resource for those who support adults with learning disabilities and additional mental health and/or challenging needs. The Estia Centre is affiliated with the Institute of Psychiatry (Division of Psychological Medicine and Health Service Research Department), King’s College London.

Società italiana per lo studio del ritardo mentale

International Society On Early Intervention - ISEI

 

Links

The Swedish Psychological Association

Socialstyrelsen (The national board of health and welfare) Swedish disability policy – Introduction to the Swedish system

The Tavistock Institute

European Academy of Childhood Disability

The Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders

International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID)

AAMR, American Association on Mental Retardation

The Big Tree learning disability portal

Floortime Foundation: Reaching Beyond Autism

Down Syndrome Research Foundation

The Centre for Disability Studies is an international centre of excellence, located at the University of Leeds, UK

Mencap - The UK's leading learning disability charity

Eurlyaid - European Association on Early Intervention (EAEI)

The Estia Centre is a training, research and development resource for those who support adults with learning disabilities and additional mental health and/or challenging needs. The Estia Centre is affiliated with the Institute of Psychiatry (Division of Psychological Medicine and Health Service Research Department), King’s College London.

W.A.O. / O.M.A. - Word Autism Organization

DSI - Down Syndrome International

American Association on Mental Retardation - AAMR bookstore

Mental Health Aspects of Developmental Disabilities (MH/DD) is the first and only journal exclusively devoted to the mental health needs of persons with mental retardation and developmental disabilities. MH/DD is a peer-reviewed interdisciplinary publication, with four (4) issues per year. The journal covers mental health aspects of diagnosis, treatment and habilitation needs of persons with mental retardation and developmental disabilities.

Intellectual Disability Research Network. European Intellectual Disability Research Network. Aristotle University of Thessaloniki Greece, Rijksuniversiteit Groningen Netherlands, Universidad de Cádiz Spain, Universität Siegen Germany, Universiteit Gent Belgium, University of Kent at Canterbury Great Britain, Uppsala Universitet Sweden.

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu