Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2024-01-28

Arrangemang, utbildningsdagar och konferenser 2024

 

 

Save the date: 13 nov 2024
för digital POMS-konferens i höst!

Gratis eftersom vi vet att regionerna sparar på utbildningskostnader i år.

Vi siktar på 13 november, och återkommer med program senare i vår.

Och du har väl noterat att POMS sänkt sin medlemsavgift till 120 kronor/år från januari, (syns på din första räkning från psykologförbundet).


Kollegialt utbyte – beteenden som ställer till det

Våren 2023 startade vi upp en återkommande digital diskussionsgrupp. rörande beteenden som kan ställa till det, antingen för personen själv eller för omgivningen. Gruppen riktar sig till dig oavsett om du jobbar med barn eller vuxna. Gruppen är inte diagnosspecifik. Fokus kommer att ligga på ärenden där insatsen huvudsakligen går genom ett nätverk. Det kan vara föräldrar, familjehem, gruppboende eller någon annan typ av LSS-verksamhet. Fokus kommer inte att vara på individualterapi. I gruppen lyfts ärenden eller problematik. Om du inte har något ärende du vill lyfta, så kan du delta i diskussionen. Om du ska lyfta ett ärende – beskriv i så fall ärendet kortfattat och avidentifierat. Det är viktigt att alla ärenden dras helt anonymt vilket innebär att du kan behöva ändra detaljer. namn etc. Viktigt! Gruppen är inte att se som handledning utan som kollegialt utbyte. Vid första träffen utkristalliserades ämnen för höstens två träffar:

15 september 2023 klockan 8:30–10:00
Diskussion om hur vi kan kartlägga och jobba med livsfaktorer som kan påverka beteende.

Karin Matej från Region Uppsala berättar om hur de arbetar med ett verktyg kallat ”livskvalitetshjulet”. Sedan en gemensam diskussion kring hur vi kan tänka/jobba med livsfaktorer som påverkar.


30 november 2023 klockan 8:30–10:00
Diskussion om kartläggning kring specifika beteenden – beteendeanalys i realtid

Magnus Starbrink från Nationellt center för retts syndrom och närliggande diagnoser berättar om sin forskning och hur han jobbar med beteendeanalys och kartläggning av beteende. Sedan en gemensam diskussion.


Kollegialt utbyte – beteenden som ställer till det

Nästa träff: fredagen 9 februari 2024, klockan 8:30–10:00.

Då kommer Anna Dahlin från Region Skåne att prata om deras metod
Ett annorlunda föräldraskap,
och efter det följer en gemensam diskussion kring hur vi får till insatser som blir genomförbara för de familjer vi träffar som ofta har en påfrestande vardag. Det är den tredje delen i en diskussion där de två föregående träffarna handlade om att kartlägga livsfaktorer och kartläggning av specifika beteenden genom beteendeanalys i realtid.

Denna träff kommer kanske att rikta sig mer mot er som jobbar med barn- och ungdomar men alla POMS-are som önskar delta är så klart välkomna! Länk kommer någon dag innan mötet.

 

 

Vill du vara med så skickar du ett mejl till brita.warne@regionorebrolan.se.

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu