Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2023-07-29

Arrangemang, utbildningsdagar och konferenser hösten 2023

 

7 september 2023 klockan 15:00–16:30
Digital föreläsning om synestesi.

Psykolog och specialist i neuropsykologi Monica Niva Wester föreläser om synestesi. Hon kommer att ge inblick i fenomenet synestesi och hur den kan yttra sig utifrån sin bok ”En värld av nyanser. Om synestesi”, Studentlitteratur (2004).

Janina Neufeld är forskarassistent vid Centrum för utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar vid Karolinska Institutet. Hon startade 2019 ett projekt om synestesi och kommer att föreläsa utifrån sin forskning med perspektivet vad som är viktigt att veta om synestesi för en habiliteringspsykolog i den kliniska vardagen.

Anmäl dig till poms@poms.nu.

 

28 september 2023 klockan 15:00–16:30
Digitalt samtal om traumaanamnes vid småbarnsutredning.

Läste du artikeln i Psykologtidningen om om ett specialistarbete om autismutredning i förskoleåldern och avsaknaden av frågor/anamnes kring trauma? Läs hennes artikel i Psykologtidningen #2-2023 här!

Det gjorde vi och blev nyfikna. Vi föreslog Linnea Karlsson, som är POMS-medlem, att vi skulle bjuda in medlemmar till en kort presentation av hennes arbete och diskussion kring sådant som: Hamnar vi i ett dikotomt tänkande kring autism och trauma? Hur hantera om man ställer frågan och får svar? Hur kan vi stötta föräldraskap i syfte att minska risk för trauma?

Anmäl dig till poms@poms.nu.

Årsmöte i POMS – 28 september 2023 klockan 16:30–18:00

I direkt anslutning till digital träffen om trauma/anamnes bjuder vi in medlemmar till Årsmöte. Styrelsen redovisar sitt arbete, val av ny styrelse genomförs och det finns tid för dialog kring vad föreningen ska ägna sig åt kommande år. Att delta är att vara med och ta ansvar för medlemsdemokratin i den nationella föreningen - så notera tiden i din kalender!

Anmäl dig genom att skicka e-post till poms@poms.nu. Ange "årsmöte".

 

Kollegialt utbyte – beteenden som ställer till det

Våren 2023 startade vi upp en återkommande digital diskussionsgrupp. rörande beteenden som kan ställa till det, antingen för personen själv eller för omgivningen. Gruppen riktar sig till dig oavsett om du jobbar med barn eller vuxna. Gruppen är inte diagnosspecifik. Fokus kommer att ligga på ärenden där insatsen huvudsakligen går genom ett nätverk. Det kan vara föräldrar, familjehem, gruppboende eller någon annan typ av LSS-verksamhet. Fokus kommer inte att vara på individualterapi. I gruppen lyfts ärenden eller problematik. Om du inte har något ärende du vill lyfta, så kan du delta i diskussionen. Om du ska lyfta ett ärende – beskriv i så fall ärendet kortfattat och avidentifierat. Det är viktigt att alla ärenden dras helt anonymt vilket innebär att du kan behöva ändra detaljer. namn etc. Viktigt! Gruppen är inte att se som handledning utan som kollegialt utbyte. Vid första träffen utkristalliserades ämnen för höstens två träffar:

15 september 2023 klockan 8:30–10:00
Diskussion om hur vi kan kartlägga och jobba med livsfaktorer som kan påverka beteende.

Karin Matej från Region Uppsala berättar om hur de arbetar med ett verktyg kallat ”livskvalitetshjulet”. Sedan en gemensam diskussion kring hur vi kan tänka/jobba med livsfaktorer som påverkar.

30 november 2023 klockan 8:30–10:00
Diskussion om kartläggning kring specifika beteenden – beteendeanalys i realtid

Magnus Starbrink från Nationellt center för retts syndrom och närliggande diagnoser berättar om sin forskning och hur han jobbar med beteendeanalys och kartläggning av beteende. Sedan en gemensam diskussion.

Vill du vara med så skickar du ett mejl till brita.warne@regionorebrolan.se.

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu