Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2021-02-19

Nätverket kring Utvecklingsstörning och sexuella övergrepp

"Utvecklingsstörning och sexuella övergrepp" – ett nätverk med syfte att sprida, förmedla och utveckla kunskap inom ämnesområdet, vad gäller bedömning, behandling och samarbete med myndigheter.

För mer information kontakta Anders Svensson.

 

 

Brottsoffer med funktionshinder är en dold grupp. Pressmeddelande från Uppsala universitet, 2008-11-10.

Allmänna Barnhuset och Rädda Barnens skrift: Akta barn. Om våld mot små barn. Syftet med skriften är att sprida kunskap om små barns utsatthet - men också att visa goda exempel på hjälp.

Våld mot personer med funktionshinder, BRÅ - Rapport 2007:26.

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Rapport från Utredningsinstitutet HANDU, Maj 2007.

Dokumentation från Rättstrygghetskonferensen med fokus på vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning. Stockholm 30/3-2006.

En 28-sidig skrift från INTRA om övergrepp och missförhållanden. Skriften diskuterar rutiner och tillvägagångssätt. Den tar upp rättssäkerhet, lagstiftning och går igenom de svåra etiska och moraliska frågorna i arbetet med stöd och service. Skriften är tänkt som ett diskussionsunderlag för arbetsträffar och studiedagar.

_________________________________________________________________________________________________

Socialt Udviklingscenter SUS har de seneste år sat fokus på forebyggelse af Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap.

SUS har i samarbejde med SISO gennemført undersøgelsen "Seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap" for Socialministeriet.

Vem vill vara ihop med mig då? Olof Risberg, 2004. Boken beskriver behandlingen av några tonårspojkar med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning som antingen begått eller blivit utsatta för sexuella övergrepp.

_________________________________________________________________________________________________

Rådgivningsgruppen kring övergrepp mot vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning i Lund har tagit fram ett dokument kring personalens åtgärder vid misstankar om övergrepp.

Rådgivningsgruppen har även tagit fram en lista på tecken som kan bero på övergrepp.

Ta del av anteckningar från konferens i Odense maj 2003 här: Sexuella övergrepp mot människor med handikapp.

I Lund har man tagit fram en informationsbroschyr: Utvecklingsstörning och sexuella övergrepp.

I Lund hölls den 11 september 2002 ett seminarium om "Att förebygga och hantera misstankar om övergrepp mot vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning".

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu