Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2021-02-19

MED SAMTALET I CENTRUM
om möten, samtalsstöd och psykoterapeutiskt arbete inom habiliteringen.

Nätverket är en träffpunkt för professionella inom habiliteringen. Tanken är att samlas och ha ”det goda samtalet” i centrum, oavsett funktionsnedsättning och profession. Nätverket administreras av Psykoterapimottagningen Linden för vuxna med funktionsnedsättning som finns i Stockholm. Arbetet sker i samarbete med POMS-habiliteringspsykologernas yrkesförening.

Syftet är att komma samman och få dela tankar och erfarenheter med varandra. Att få diskutera och tillsammans kanske förstå lite bättre hur vi möter våra klienter. Upplägget är sådant att vi här på mottagningen i god tid innan går ut med en förfrågan om vilka som kan tänka sig dela med sig av sina erfarenheter. Det kan handla om ett enstaka möte eller återkommande samtal med en klient, stödsamtal eller terapi, som kanske väckt en massa frågor som man går och bär på, eller som fått en att tänka på saker som man gärna vill dela med andra. Man kan också bidra med ett rent teoretiskt avsnitt – något man läst, själv skrivit eller tänkt. Vi sätter sedan ihop programmet, bokar lokal och skickar ut inbjudan till alla på nätverkslistan och medlemmar i POMS. Den som medverkar i programmet får ingen ersättning – men betalar givetvis ingen deltagaravgift. Allt deltagande sker f.ö. till självkostnadspris. På så sätt håller vi kostnaden nere och gör det möjligt för fler att komma. Se det som ett seminarium, som äger rum en gång per år. Det lilla formatet är värdefullt. Vi vill helst kunna sitta runt ett stort bord. Det ska vara opretentiöst och ge möjlighet för alla att komma till tals.

Vi träffas centralt i Stockholm en gång per år – en fredag – oftast i maj. Vi brukar hinna med en dragning på förmiddagen och två på eftermiddagen. Arbetsmodellen har varit att en person pratar om sitt ärende i 45 minuter – därefter vidtar diskussion i likaledes 45 minuter. Vi har oftast varit mellan 25 och 40 deltagare totalt vilket möjliggjort bra diskussioner. Hittills har det gått lätt att hitta villiga inledare. Adresslistan uppdateras varje år. En del slutar sina anställningar och andra intresserade kommer till. 

Kontaktperson för nätverket är Stefan Lycknert, e-post: stefan.lycknert@sll.se.

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu