Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2021-02-19

Nätverket för kommunanställda psykologer

Nästa träff är i Halmstad den 19/11 2012, information och anmälan till Marie Lindgren.

Nätverket startade 2002 och är ett forum för erfarenhetsutbyte för de psykologer som arbetar inom LSS-omsorger/habilitering och är kommunanställda.

Syftet med närverket är bl. a.:

  • stöd till medlemmarna
  • kompetensutveckling
  • mentorskap till nyutbildade
  • informationsutbyte

Hur stödet till personkretsen enligt LSS ser ut inom olika kommuner skiljer sig åt vilket bl.a. visar sig i hur arbetsuppgifterna för medlemmarna i nätverket varierar. I vissa kommuner finns det team där psykologen arbetar tillsammans med kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped.

På andra håll arbetar man ensam och tjänsten inom LSS-verksamheten delas med andra verksamheter inom kommunen som t.ex. äldreomsorgen.

I många fall arbetar man med verksamhetsstöd som handledning, konsultation och utbildning.

Individuella insatser som personkretsutredningar, råd och stöd samtal, psykoterapier utgör för en del den dominerande insatsen.

Erfarenhetsutbytet sker vid sammankomster 2 ggr/år, där man i förväg anmäler ärenden eller frågor som skall diskuteras. Det finns även möjlighet till kortare föreläsningar eller utbildningar. Erfarenhetsutbytet sker också genom informella kontakter per telefon, e-post eller brev.

Kontaktperson till nätverket är Marie Lindgren, Socialförvaltningen, Halmstad.
Tel: 035-13 86 08, e-post: marie.e.lindgren@halmstad.se

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu