Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Arrangemang

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2017-09-10

POMS höstkonferens 2017

20 oktober, Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm

Höstkonferensen fredag 20 oktober, Temakväll 19 oktober

Funktionsnedsättning och trauma

Anmälan On-line, klicka här!

 

Program Höstkonferensen

Fredag 20 oktober

08:15    Registrering och kaffe

08:45    Poms ordförande Anna Tidman hälsar välkommen och öppnar konferensen

09:00    Föreläsning I: Trauma hos barn och utsatthet hos barn med funktionsnedsättningar:

            Upptäcka, förstå och behandla. Moa Mannheimer

10:00    Kaffepaus

10:30    Föreläsning I, forts.: Trauma hos barn och utsatthet hos barn med funktionsnedsättningar:

            Upptäcka, förstå och behandla. Moa Mannheimer

11:30    Lunch

12:30    Föreläsning II: Autismspektrumtillstånd och stress. Kerstin Alm

14:00    Kaffepaus

14:30    Trauma, stress och minnesfunktioner hos vuxna med AST utan utvecklingsstörning:
            Kliniska erfarenheter kring autismvänlig behandling. Susanna Grund och Andreas Claesson

16:00    Paus

16:15    Poms Årsmöte [Årsmöte dagordning]
17:15

 

Hitta

Grön tunnelbanelinje norrut från Stockholms central till station Rådmansgatan. Från Rådmansgatan tunnelbanestation är det 200 meters promenad till ABF-huset.

Kostnad

Early bird (anmälan innan 1/8): medlem 900 kr, icke-medlem 1 200 kr, student/senior 700 kr.

Från 1/8 till 11/9 (sista anmälningsdag): medlem 1 200 kr, icke-medlem 1 500 kr, student/senior 700 kr.

 

Inbjudan och program Höstkonferens för utskrift

Program Temakväll torsdag 19 oktober

Familjer, funktionshinder – flerfaldig utsatthet!

Vad händer när samhället sviker? Vad kan göras?

Birgitta Svensson berättar om barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Marjana Tornmalm och Ylva Branting redogör för en helt färsk rapport om stöd till föräldrar vars barn har funktionsnedsättning. Kvällen avslutas med panelsamtal under ledning av Poms ordförande Anna Tidman.

Birgitta Svensson är forskare på Karlstad universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Marjana och Ylva är utredare på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning och arbetar med olika regeringsuppdrag.

Var: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm

När: Torsdag 19 oktober 2017, kl 18:00–20:00

Anmälan: till poms@poms.nu senast 15 oktober. Frågor om arrangemanget skickas till samma adress.

Inbjudan och program Temakväll för utskrift

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu