Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

POMS – Habiliteringspsykologernas yrkesförening

Föreningens uppgift är att:

  • Stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen
  • Följa och stimulera sådant utvecklingsarbete som berör funktionshinder
  • Bedriva upplysningsverksamhet utåt och verka för utbildning av olika slag inom ämnet psykologi, särskilt med anknytning till funktionshinder
  • Aktivt verka för samarbete med olika personalkategorier inom eller med anknytning till verksamhetsområdet
  • Stimulera till kontakt mellan medlemmarna
  • Såsom förbundsstyrelsens beredningsorgan på uppdrag genomföra utredningar, avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor som berör funktionshinder i allmänhet och psykologer inom habiliteringen i synnerhet
  • På uppdrag av förbundsstyrelsen företräda Sveriges Psykologförbund utåt eller ta beslut i enskilda frågor respektive ärenden
  • Etablera kontakter med andra intresseföreningar med arbetsuppgifter inom fältet
  • Bidra till intern informationsspridning om nya verksamhetsformer, forskningsresultat, nomineringar, intressanta böcker och artiklar samt erfarenheter från studieresor m.m.

Styrelse

Postadress POMS – Habiliteringspsykologernas yrkesförening
c/o Åsa Korsfeldt
Svarvaregatan 3
561 35 Huskvarna

 

Ordförande
remissansvarig
Anna Tidman
Habiliteringen Malmö stad
anna.tidman@malmo.se
 
Vice ordförande Magnus Ivarsson
Habiliteringscenter Linde, Stockholm
magnus.ivarsson@sll.se
 
Kassör Åsa Korsfeld
Barn- och ungdomshabiliteringen, Jönköping
asa.korsfeldt@lj.se
 
Sekreterare Cecilia Malmström
Habiliteringscenter Mörby, Stockholm
 
Styrelsesuppleant Natalie Boukari
Habiliteringscenter Haninge, Stockholm
  
IT-ansvarig Magnus Ivarsson
 
Remissgrupp Karin Settergren
Habiliteringen för barn och vuxna, Enköping

Barbro Lindquist

Habiliteringen, Halmstad

Anna Tidman
 
Ansvariga för intern/extern kommunikation
 
Viktoria Gustafsson
Psykoterapimottagningen Linden, Stockholm


Pia Åkerlund
Habiliteringscenter Tullinge, Stockholm

Magnus Ivarsson
 

Kontaktperson gällande specialistutbildningen
 
Karin Settergren

 

Konferensansvar delas av styrelsen
   
Revisor Lasse Banksjö
 
Revisorsuppleant Lena Fager
 
Valberedning Maria Fritzell
   

Stadgar

Föreningens stadgar (pdf).

 

 

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu