Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Arrangemang

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2018-12-04

POMS – Habiliteringspsykologernas yrkesförening

Föreningens uppgift är att:

  • Stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen
  • Följa och stimulera sådant utvecklingsarbete som berör funktionshinder
  • Bedriva upplysningsverksamhet utåt och verka för utbildning av olika slag inom ämnet psykologi, särskilt med anknytning till funktionshinder
  • Aktivt verka för samarbete med olika personalkategorier inom eller med anknytning till verksamhetsområdet
  • Stimulera till kontakt mellan medlemmarna
  • Såsom förbundsstyrelsens beredningsorgan på uppdrag genomföra utredningar, avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor som berör funktionshinder i allmänhet och psykologer inom habiliteringen i synnerhet
  • På uppdrag av förbundsstyrelsen företräda Sveriges Psykologförbund utåt eller ta beslut i enskilda frågor respektive ärenden
  • Etablera kontakter med andra intresseföreningar med arbetsuppgifter inom fältet
  • Bidra till intern informationsspridning om nya verksamhetsformer, forskningsresultat, nomineringar, intressanta böcker och artiklar samt erfarenheter från studieresor m.m.

Styrelse

Postadress POMS – Nationell förening för habiliteringspsykologer inom Psykologförbundet
c/o Pia Åkerlund
Sandtorpsvägen 10 A
153 30 Järna

 

E-post: poms@poms.nu

 

Ordförande
remissansvarig
Magnus Ivarsson
VUB-teamet, Stockholm
 
Vice ordförande Karin Settergren
Habiliteringen för barn och vuxna, Enköping
 
Kassör Pia Åkerlund
Habiliteringscenter Tullinge, Stockholm
 
Sekreterare My Paaske Toolanen
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholm
 
Vice sekreterare Frida Ekbom Lodin
Syncentralen, Uppsala
 
Ledamöter Anders Ölund

Habiliteringen för intellektuell funktionsnedsättning och autism, Uppsala

 

Carolin Dahlström

Neuropsykiatriska teamet, Habiliteringscentrum Jönköping
 

Anna Bennani

Habiliteringscenter Flemingsberg, Stockholm


 
Konferensansvar delas av styrelsen
   
Revisor Lasse Banksjö
 
Revisorsuppleant Lena Fager
 
Valberedning Maria Fritzell

Viktoria Gustafsson

 

Kontaktpersoner

 

Annika Sandred
Habiliteringscentrum, Västerås

Lena Holm
Vuxenhabiliteringen, Region Örebro Län

Sofie Rhodin
Habiliteringen Hisingen, Barn och ungdom, Göteborg

Katja Silander
Habiliteringen, Örnsköldsvik

Stadgar

Föreningens stadgar (pdf).

 

 

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu