Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Arrangemang

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2022-01-22

POMS – Nationell förening för habiliteringspsykologer inom Sveriges Psykologförbund

Föreningens uppgift är att:

  • Stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen
  • Följa och stimulera sådant utvecklingsarbete som berör funktionshinder
  • Bedriva upplysningsverksamhet utåt och verka för utbildning av olika slag inom ämnet psykologi, särskilt med anknytning till funktionshinder
  • Aktivt verka för samarbete med olika personalkategorier inom eller med anknytning till verksamhetsområdet
  • Stimulera till kontakt mellan medlemmarna
  • Såsom förbundsstyrelsens beredningsorgan på uppdrag genomföra utredningar, avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor som berör funktionshinder i allmänhet och psykologer inom habiliteringen i synnerhet
  • På uppdrag av förbundsstyrelsen företräda Sveriges Psykologförbund utåt eller ta beslut i enskilda frågor respektive ärenden
  • Etablera kontakter med andra intresseföreningar med arbetsuppgifter inom fältet
  • Bidra till intern informationsspridning om nya verksamhetsformer, forskningsresultat, nomineringar, intressanta böcker och artiklar samt erfarenheter från studieresor m.m.

Styrelse

Postadress POMS – Nationell förening för habiliteringspsykologer inom Sveriges Psykologförbund
c/o Maria Fritzell

Tullgårdsgatan 26

116 68 Stockholm

 

E-post: poms@poms.nu

 

Ordförande
remissansvarig
Karin Settergren

Verksamhetsutvecklare Habiliteringsverksamheten

Region Sörmland. Specialist i funktionshindrens psykologi.

 

Vice ordförande My Paaske Toolanen
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholm 
Kassör Maria Fritzell

Habiliteringscenter Tullinge, Stockholm

 
Sekreterare

Mirjam Schiessling

Habiliteringscentrum, Köping

 

Sekreterare Frida Ekbom Lodin
Syncentralen, Uppsala
 
Ledamöter

Carolin Dahlström

Neuropsykiatriska teamet, Habiliteringscentrum Jönköping
Nyhetsbrevet
 

Anna Åkerlund

Habiliteringscenter Linde, Stockholm

 

Elin Eriksson West

Habiliteringen vuxna, Jönköping

 

Konferensansvar delas av styrelsen
   
Revisor Lasse Banksjö
 
Revisorsuppleant Lena Fager
 
Valberedning Viktoria Gustafsson
Vuxenhabiliteringen Linde, Stockholm
 

 

Stadgar

Föreningens stadgar (pdf).

 

 

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu