Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Arrangemang

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2019-01-20

POMS – Habiliteringspsykologernas yrkesförening

POMS är en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund.

Föreningen har som mål att stärka yrkesidentiteten och skapa kontaktnät för psykologer som arbetar med barn eller vuxna med olika former av livslånga funktionsnedsättningar.

Psykologer inom detta område arbetar för att personer med funktionsnedsättningar ska få goda levnadsvillkor. Vi tar fasta på förhållandet mellan varje persons individuella situation och möjligheterna att på individuell, grupp- och samhällsnivå minska eller kompensera för funktionshinder. Utgångspunkten för vårt arbete är att se till individens hela livssituation och varje människas rätt till personlig utveckling. Vårt mål är underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och skapa förutsättningar för större delaktighet i samhället.

Mer information om föreningen, styrelsen, stadgar och medlemskap.

Fokus på autismFokus på autism 2019

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

10–12 april 2019.

Dag 1 och 3 består av föreläsningar från internationella experter och dag 2 av föreläsningar om forskning och utvecklande arbete från Sverige av svenska universitet, kliniska verksamheter och intresseorganisationer.

AAIDDAAIDD 143rd Annual Meeting

Knowledge Translation

Power through Research, Policy, and Practice

24-27 juni 2019, The Twin Cities Minnesota

iassiddIASSIDD 2019

Come to Scotland to celebrate a Future4All.

Glasgow is hosting the World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities, 2019 – come and join in!

6–9 AUGUST 2019, SEC, GLASGOW

Autism-eurpoe12th Autism-Europe International Congress

A new dynamic for change and inclusion

The twelfth edition of Autism-Europe’s International Congress will take place in Nice (France) from September 13th to September 15th, 2019. The congress is organised by Autisme France, an association that advocates for autistic people and their families.

September 13-15, 2019, Acropolis - Nice - France

aacpdm1973rd Annual Meeting

We are delighted to invite you to attend the first ever Combined 73rd AACPDM Annual and 2nd IAACD Triannual Meeting to be held in vibrant Anaheim, California from September 18-21, 2019. The meeting will convene at the Anaheim Marriott.

Poms höstkonferens 2018Poms höstkonferens 2018 i Stockholm

18–19 oktober på Quality Hotel Nacka i Sickla

Tema: Att uppmärksamma det osynliga

 

Även Årsmöte kl 16:30

Inbjudan och program (Anmälan stängd)

Socialstyrelsen kartlägger vården för personer med autismspektrumtillstånd

 
Socialstyrelsen har inlett ett arbete med att kartlägga vilka problem som finns för delaktighet i vården för personer med autismspektrumtillstånd. POMS var i början av februari tillsammans med företrädare för andra organisationer med på en hearing där vi beskrev de hinder vi ser för att personer med AST ska få vård på lika villkor som andra grupper.

 

Till rapporten i sin helhet

Habiliteringspsykiatri

Sylvia Mellfeldt Milchert

Presentation Gothia fortbildning

Habiliteringspsykiatri – om vuxna med autism sammanfattar författarens mångåriga erfarenheter av utredning, behandling och habilitering för vuxna med autism. Syftet med boken är att förmedla en realistisk bild av möjligheter och begränsningar vid autism samt ge konstruktiva infallsvinklar för att förbättra den enskildas och närståendes livskvalitet. Att vinna anhängare för vidare perspektiv och förändrade samarbetsmodeller!

Ny bok: Tioårsuppföljning "…jag är inte sjuk"

21 januari 2015, kl 16:15, Scandic Sergel Plaza, Stockholm

År 2004 kom boken Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk. För första gången kom ungdomar med muskelsjukdom till tals och de berättade om sina tankar och funderingar kring livet. Det har nu gått tio år och ungdomarna har blivit unga vuxna. Hur ser deras liv ut? Hur tänker de idag? Vad är viktigt att berätta?

Inbjudan release
Recension i Föräldrakraft

Ett gott liv

Rapport från FUB

Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning.

Till rapporten i sin helhet

POMS-bladetPOMS-bladet RETRO

Nu finns årgångarna 1972 och framåt att läsa!

För alla intresserade medlemmar har vi ställt samman tidigare årgångar av POMS-bladet, ända från starten 1972 och framåt!

Tidigare årgångar av POMS-bladet hittar du här!

POMS på Facebook

Nu finns det en grupp på Facebook för psykologer som arbetar inom habiliteringsområdet. Gruppen är än så länge i startgroparna, men växer i en stadig takt. Tanken med gruppen är att skapa ett forum där vi kan samtala om aktuella frågor och funderingar, och utbyta tankar och tips. Välkommen att kontakta Therese Allvar på Facebook om du vill komma med i gruppen.

SBU utvärderar

Autismspektrumtillstånd - diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet

Det finns inga studier som utvärderar hela den diagnostiska processen. Vi har därför utvärderat de diagnostiska instrument och skattningsformulär som används som verktyg i den diagnostiska processen i Sverige för att identifiera AST.

Hemsida med info

1177 ger råd om vård dygnet runt

Christina Renlund - prata med barn om funktionsnedsättning eller sjukdom

Det kan kännas svårt att veta hur och när man kan prata med barn om deras sjukdom eller funktionsnedsättning och också hur man pratar med deras syskon. Christina Renlund är psykolog och psykoterapeut med många års erfarenhet av arbete med barn och unga med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning och deras familjer.

Besök 1177.se

Syskonkompetens

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon

En mötesplats på nätet om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Webbplatsen är en del av projektet "Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon".

Till hemsidan

Rapport i pdf

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu